top of page

Baumschule

Öffentlich·22 Mitglieder

Suomen Kielen Sanakirja Maahanmuuttajille !!TOP!!OikopolkujaKielitoimiston sanakirjaKielitoimiston ohjepankkiSuomen murteiden sanakirjaVanhan kirjasuomen sanakirjaIso suomen kielioppi verkossaKielikelloKotus-blogiKaikki verkkojulkaisutAjankohtaiskoosteKieli- ja nimitestit"}' defer>SanakirjatKotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.
Suomen kielen sanakirja maahanmuuttajille


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furluso.com%2F2udLMb&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1jf8LjEbYFjGfOQriyX8p8Kotimaisten kielten keskuksessa (Kotus) huolletaan suomea ja ruotsiasekä tarjotaan kieli- ja nimineuvontaa. Kotuksessa laaditaan sanakirjoja, jotka kuvaavat nykykieltä sekä kielen vaihtelua ja muutosta. Kotuksen yhteydessä toimivatsuomen kielen, ruotsin kielen, saamen kielten, viittomakielten ja romanikielenlautakunnat.


Suomen kielen sanakirja maahanmuuttajille perustuu Anne Saarikallen ja Johanna Vilkunan aiemmin laatimaan teokseen Eka oikea suomen kielen sanakirjani, jonka hakusanasto on muokattu maahanmuuttajien tarpeisiin. Sanakirja sisältää lähes 4 000 suomen kielensanaa selityksineen ja esimerkkilauseineen. Hakusanastoon on koottu suomen kielen perusteiden opettelussa tarvittavaa keskeisintä sanastoa.


Kotuksessa työ alkoi suomenkielisen sanastopohjan laadinnalla. Sen perustana on Kielitoimiston sanakirja (jota edelsi Suomen kielen perussanakirja ja sitä taas Nykysuomen sanakirja). Sanastopohjaan on valittu sekä tavallista jokapäiväistä sanastoa että monien alojen keskeisiä termejä. Näitä aloja ovat mm. sosiaali- ja terveysala, lääketiede, opetusala, tietotekniikka ja oikeustiede. Hakusanoina on myös tavallisimpia paikannimiä ja lyhenteitä.


Tavoitteena on ollut, että suomenkielisiä esimerkkilauseita voisi käyttää jokapäiväisessä elämässä joko sellaisenaan tai vähän muunnellen. Hakusanojen taivutustiedot tulevat suunnitelmien mukaan sanakirjan verkkoversion käyttäjälle näkyviin samaan tapaan kuin Kielitoimiston sanakirjassa.


Maahanmuuttajasanakirjan pohjaa muokataan yhteistyössä Kielitoimiston sanakirjan toimittajan kanssa, joka lukee ja kommentoi sitä. Maahanmuuttajasanakirjan suomenkielisen osuuden toimittaja puolestaan antaa palautetta Kielitoimiston sanakirjasta. Yhteistyön hyöty ja ilo on siis molemminpuolinen.


Maahanmuuttajasanakirjan kolmas tärkeä tavoite on tukea maahanmuuttajien oman äidinkielen säilymistä. Tähän tehtävään somalinkielisen osuuden toimittajat Abdi Musse ja Liban Ali Hersi ovat suhtautuneet alusta alkaen vakavasti ja vastuullisesti. He kertovat sanakirjatyöstään seuraavilla sivuilla.


Maahanmuuttajille suunnatussa kuvasanastossa on suomen kielen perussanastoa, joka on kuvitettu selkeällä piirroskuvituksella. Sanasto soveltuu esimerkiksi kielen alkeiden opiskeluun ja kommunikointiin tilanteissa, joissa yhteistä kieltä ei vielä ole.


Pdf-muotoinen, tulostettava lisämateriaali luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen. Materiaalissa on runsaasti kuvia, joita voidaan käyttää puhumalla ja kuuntelemalla tapahtuvaan kielen opetukseen. Kuvien aiheet liittyvät aikuisen arkeen Suomessa. Hyödynnä myös Satu Lahtosen videoita, jotka liittyvät tähän materiaaliin.


Napaketkun videokanavalla on selkeitä videoita suomen kieliopista, erityisesti edistyneempien opiskelijoiden käyttöön. Videoista suurin osa soveltuu hyvin päättövaiheen suomen kielen opetukseen.


Joonas Sillanpään soittolistalla suomen kielen alkeisiin liittyviä videoita. Sillanpäällä on myös kotisivut, joilla runsaasti pdf-muotoisia, tulostettavia materiaaleja, myös lukutaitovaiheen tarpeisiin,


Ekapeli Maahanmuuttaja on erityisesti maahanmuuttajalasten suomen kielen perustaitojen harjoitteluun tarkoitettu oppimisympäristö. Pelin sisällöt mukautetaan pelaajakohtaisesti kielen mukaan ja niissä korostuvat sen kielisille lapsille suomen kielessä tyypillisesti vaikeat äänteet, äänteiden kestoerot ja sanojen lukemisen vaiheessa myös vokaaliyhdistelmät.


Treenivihko on ilmainen suomen kielen sovellus, joka on tarkoitettu aloittelijoille. Sovellus tarjoaa 11 arkielämän aihetta ja laajan kuvasanaston. Apilla voit treenata sanastoa, fraaseja, asiointia, kuuntelua sekä puhumista. Sovellus antaa myös palautetta. Lasdattavissa ilmaiseksi sovelluskaupoista. Appiin liittyvä kirja on myynnissä joissakin kirjakaupoissa. Seuraa myös Instagramissa @Treenivihko.


Materiaali on tarkoitettu aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taitotason selvittämiseen ja kielitaidon kehityksen seurantaan. Tehtävät soveltuvat käytettäviksi esimerkiksi alkukartoituksissa. Esimerkkitehtävien avulla voidaan kartoittaa kielitaidon eri osa-alueita: luetun ja kuullun ymmärtämistä, kirjoittamista ja puhumista. Mukana äänitteet.


Suomen kielen sanakirja maahanmuuttajille perustuu Anne Saarikallen ja Johanna Vilkunan aiemmin laatimaan teokseen Eka oikea suomen kielen sanakirjani, jonka hakusanasto on muokattu maahanmuuttajien...


Aamu on oppimateriaalisarja suomen kielen opetukseen. Aamu - Suomen kielen kuvasanakirja sisältää yli tuhat suomen kielen sanaa ja niiden värikkäät piirroskuvat. Siihen on koottu keskeisimpiä... 041b061a72


Info

Willkommen in der Gruppe! Sie können sich mit anderen Mitgli...
bottom of page